BUILDING CONSTRUCT

Build your future

Building Construct

Află ultimele informații despre concursul Building Construct.

Despre Organizatori

Organizarea concursului este cea mai vitală, află detalii despre aceștia.

Ce este Building Construct?

Building Construct este un concurs adresat studenților din anul 1 de la Facultatea de Construcții, cu tema: utilizarea materialelor de construcții moderne.

Building Construct este un proiect conceput pentru pregătirea studenților ca viitori specialiști în domeniul construcțiilor și în special al materialelor de construcții.

Prin derularea proiectului se urmărește îmbunătățirea abilităților studenților, dezvoltarea imaginației și familiarizarea, încă din anul 1, cu munca în echipă.

Desfășurarea Building Construct

Concursul este format din două etape distincte:

  • Etapa 1 – Realizarea studiului
  • Etapa 2 – Prezentarea studiului într-o ședință online
  •  

Studiul se va redacta după un format impus și va conține 4-8 pagini.

Fiecare student va avea o prezentare scurtă. Studiile realizate de studenți vor fi evaluate de către un juriu format din cadre didactice, specialiști și reprezentanți ai studenților.

Organizarea Building Construct

Proiectul are ca target studenții de la Facultatea de Construcții, din anul 1, de la următoarele secții:

  • I.C. (Inginerie Civilă în limba română)
  • I.C.E. (Inginerie Civilă în limba engleză)
  • I.C.G. (Inginerie Civilă în limba germană)
  •  

Studenții se vor organiza în echipe și împreună vor face un studiu despre materialele moderne de construcții.